Ay: Haziran 2019

İşçi – İşveren Hakkında Mahkeme Kararları

İşçi ve işveren arasında zaman zaman yaşanan sıkıntıları soru/cevap olarak derledik. Bu derlemelerde mahkeme kararlarını da ön plana çıkardık. İnşallah işçi arkadaşlara ve işverenlere faydalı olabilmişizdir. 1.Toplu İşten çıkarmalarda mahkeme kararları nelerdir? İşletmeniz zarar ediyor; küçülme kararı aldınız. Personel sayınızı azaltmak amacıyla, toplu işten çıkarma …

Anayasa Mahkemesinin Temel Görevi

Anayasa Mahkemesi’nin temel görevi, yasama organının kimi işlemlerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetlemektir. 1982 Anayasası’nın 148. maddesine göre, “Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler”. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinde Anayasa’da belirtilen biçim kurallarına uyulup uyulmadığı bakımından …
×