Ay: Mayıs 2019

Danıştay Kanunu

Kanun Numarası                                  : 2575 Kabul Tarihi                                           : 6.1.1982 Yayımlandığı Resmi Gazete               : Tarih: 20.1.1982  Sayı: 17580 Yayımlandığı Düstur                            : Tertip: 5  Cilt: 21, Sayfa: 119 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Danıştay Madde 1 Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. Bağımsızlık …

İş Güvencesi ve İşe İade Davalarında Hukuki Süreç

İş Güvencesi Tanımı İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan işçinin tekrar işe iadesi için başvurulan bir yoldur. İşe iade davası, işçinin iş güvencesini sağlayan ve çalışmadığı zamanlardaki uğramış olduğu zararları tazmin etme imkânı veren bir davadır. İşe iade davası, işçinin korunmasını sağlaması …
×