First Class
Hukuk Bürosu

Alanında uzman ve yenilikçi ekibiyle beraber, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Miras Hukuku alanlarında, Tazminat Hukuku’nun çeşitli alanlarında ve hukukun diğer pek çok alanında hizmet sunmaktayız.

İletişime Geçin

EST. 1982

Sınıfının En İyi Avukatları

İletişimSoru & Cevap

Yargı Organları

Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.
Nisa:58

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. (Mâide: 8).

Çalışma Alanlarımız

- Enerji Hukuku
- Çevre ve İmar Hukuku
- Bankacılık ve Finans Hukuku
- Ceza Hukuku
- İdare Hukuku

Çalışma Alanlarımız

- Vergi Hukuku
- Bilişim Hukuku
- Haberleşme Hukuku
- Dış Ticaret Hukuku
- Gümrük Hukuku

Çalışma Alanlarımız

- Sağlık Hukuku
- Rekabet Hukuku
- Fikri Mülkiyet Hukuku
- Sözleşmeler Hukuku
- İş Hukuku

Çalışma Alanlarımız

- Sosyal Güvenlik Hukuku
- Aile ve Miras Hukuku
- Spor Hukuku
- Şirketler Hukuku
- Milletlerarası Hukuk
- Uyuşmazlık Çözüm Yolları

32.500

Sonuçlanmış Ceza Davası

12.500

İş Hukuku Davası

7.000

Ticaret Hukuku Davası

 • Mesleki Sorumluluk

  Kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.

 • Müşteri Odaklı Çalışma

  Türkiye’nin birçok ilinde yerel hukuk bürolarıyla ve uluslararası alanda işbirliği halinde olduğu hukuk bürolarıyla müvekkillerine dünya ölçeğinde hizmet vermektedir

 • Profesyonel Hizmet

  Firmamız, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış departmanlara ayrılarak organize olmuştur.

&

Profesyonel Danışmanlık

Tüm hukuk gruplarında her zaman bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

İletişim
&

Soru & Cevap

Hukuksal alanda aklınıza takılan sorular ve cevaplarına buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Soru & Cevap
 • İcra ve İflas

  Gerek gerçek şahısların, gerek ticari şirket, banka, özel ve tüzel kuruluşların İcra, İflas ve Hukukundan kaynaklanan tüm sorunlarının çözümü ve anlaşmazlıkların giderilmesi konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

 • İş ve SGK Hukuku

  Çalışma hayatında yaşanan iş kazaları ile meslek hastalıklarından dolayı haklar ve sorumluluk, iş güvencesi ve fesih hususları, çalışanların ve işverenlerin hakları, kıdem ve ihbar tazminatları konusunda danışmanlık ve temsil hizmetleri

 • Aile Miras Hukuku

  Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nişandan kaynaklı hak ve alacaklar, nafaka, velayet,evlat edinme, mal rejimi, evlenmeye izin, miras, vasiyet ve tenkisten kaynaklı medeni kanun kaynaklı her tür hukuki ihtilaf.

 • Gayrimenkul Hukuku

  Ortaklığın giderilmesi, tapu iptal ve tescil, taşınmaz kaynaklı tüm hukuki ihtilaflar ile taşınmaz alım satımı konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti

 • Ticaret Hukuku

  Ticari işlemlerden kaynaklı ihtilafların çözümü, sözleşme hazırlanması, şirket ve kooperatiflere yönelik komple danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

 • Kira ve Kat Mülkiyeti

  Kira alacağı, tahliye, tespit ve kira sözleşmesi düzenlenmesi ile Kat Mülkiyeti kaynaklı ihtilafların giderilmesi için danışmanlık ve avukatlık hizmeti

 • Tazminatlar

  Trafik Kanunu sorumluluk ve tazminat davaları, destekten yoksun kalma, adam çalıştıran, yapı, taşınmaz maliki, basın yolu ile kişiliğe saldırı, ceza davalarından kaynaklı tazminat

 • Ceza Hukuku

  Gerek soruşturma gerek kovuşturma aşamasında sulh,asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülen ya da görülecek sanık ve müşteki danışmanlık ve avukat vekilliği.

 • İpotek Tesis İşlemleri

  Anlaşmalı gayrimenkul yatırım şirketleri aracılığı ile ipotek kurulması, ipotek tesis işlemleri, gayrimenkulden kaynaklı tüm hukuki süreçlere dair danışmanlık ve avukat vekilliği.

Yayınlarımız ve Sosyal Medya Adreslerimiz

Bilimsel notasyona göre yazılmış (dipnot, referans vs. içeren) hukuki makale ve yayınlarımızı buradan takip edebilirsiniz.

Tüm Yayınlar

First Class Avukatlık Bürosu

Büromuz; korunması gereken hakkı, edindiği iş’i ve/veya müvekkili herhangi bir şekilde ölçeklendirmez, her iş ve/veya müvekkil azami emek ve özeni görev sorumluluğumuz kapsamında hak eder.
Üstün olan tek değer hakkın korunması, elde edilmesidır.

 • Açık Pzt. - Cuma
  8:00 - 19:00
 • Danışmanlık Hizmeti
  175.780

Neden Bizi Seçmelisiniz?

Temeli,1995 yılına dayanan “First Class Hukuk Bürosu” meslektaşlarımız ile birlikte sorumluluk ve görev paylaşımına dayalı olarak hukuk yaşamına devam etmektedir.

 • Meslekteşlarına Yönelik Temel Anlayış

  Hak aramayı ve korumayı meslek edinme ehliyetine yasalar nezdinde kavuşmuş avukatlar arasında uzmanlık, kıdem, ast-üst ilişkisini ret eder.

 • Müvekkillerine Yönelik Temel Anlayış

  Korunması gereken hakkı, edindiği müvekkili herhangi bir şekilde ölçeklendirmez, her iş veya müvekkil azami emek ve özeni görev sorumluluğu kabul eder.

 • Sır Saklama Yükümlülüğü

  Müvekkil ile elde edilen her türlü bilginin ve belgenin yasal zorunluluklar dışında 3. şahıslarla paylaşılması asla söz konusu olamaz.

 • Temel Amacımız

  Konunun ivedilikli olması veya gecikmesinde zararı doğması muhtemel tüm hususlar göz önüne alınarak; görevin ifası için gereken makul sürelerin, kanuni sürelere riayet içinde gerçekleştirilmesi

 • İş Hukuku Nedir?
 • İş hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Toplum hayatında, konusu insan faaliyeti olan pek çok ilişkiden söz edilmek imkanı varsa da; İş hukuku yalnız hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Kısaca, söz konusu yükümlülüğün ortaya çıkardığı işçi, işveren ve bunların devletle olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla meydana getirilen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına İş hukuku adı verilmiştir.
 • Vergi Hukuku Açısından Yasak Faaliyetler
 • Gerçek ve tüzel kişiler yürürlükte olan hukuk kurallarına uygun olmayan veya söz konusu hukuk kurallarının emrettiği yahut yasakladığı bazı fiil ve davranışların aksi yönünde eylemlerde bulunabilirler. Bahsi geçen eylemler ceza kanunları uyarınca bir suç teşkil edebileceği gibi aynı zamanda vergi kanunları uyarınca bazı sonuçların doğmasına da sebebiyet verebilir. Konuya bu yönüyle baktığımızda akla gelen ilk soru “Ceza Kanunları açısından suç unsurlarını bünyesinde barındıran veya diğer yasal düzenlemeler ile yasaklanmış bulunan bir fiilin aynı zamanda vergi kanunları açısından da bir sonuç doğurması durumunda her iki sonucunda ayrı ayrı vuku bulması, cereyan etmesi mümkün müdür?” şeklinde olacaktır.
 • Çocuk Hakları ve Şiddet
 • Kanunlarımızın ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların hükümleri doğrultusunda, başka yasal yollarla erginlik kazanılmış olmadığı sürece, 18 yaşına kadar her birey çocuktur. Çocuk, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan yetişkin bireylerden farklı özellikler gösterdiği için, haklarında uygulanacak özel kurallara ve yetişkin bireylerden daha güçsüz konumda bulunduğu için de onlar karşısında korunmaya ihtiyaç duyar. Özellikli kanun hükümleri ve uluslararası anlaşmalar, çocuğun hem maddi hem de manevi bütünlüğünü korumak adına düzenlenmiştir.
 • Türk Hukukunda Cinsiyet Değişikliği
 • Ülkemizde önceleri yasal bir boşluk var iken, 3444 sayılı Kanun ile Medenî Kanun'un 29 uncu maddesine eklenen bir fıkra ile cinsiyet değişikliğinin yasal olarak önü açılmış, transseksüellerin durumu olumlu biçimde çözülmüştür. Ancak iki cümleden meydana gelen bu düzenleme oldukça yetersizdi. Gerçekten de cinsiyet değişikliğinin maddî ve şeklî şartları kanunda düzenlenmemişti. Bunların kanunda düzenlenmemesi, kişilere keyfî olarak cinsiyetini değiştirme imkanı vermiştir. Bu durum ise, kişinin kendi vücudu üzerinde tasarrufta bulunması anlamına gelip, Medenî Kanun'un 23 üncü maddesine aykırılık teşkil etmiştir. Medenî Kanun' un tümüyle değiştirilmesi sürecinde cinsiyet değişikliğine ilişkin yeni bir düzenlemeye de yer verilmiştir. 01.01.2002 gününden itibaren yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk MedenîKanunu'nun 40' ıncı maddesindeki düzenlemede, eski Medenî Kanun'daki düzenlemenin eksikleri görülmüş ve bunlar giderilmeye çalışılmıştır.
 • Boşanmalar Üzerine...
 • Çoğu zaman severek ve isteyerek başlanılan evlilik sürecinde, eşler bir ömür boyu, hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmak üzere söz verirler birbirlerine, Kutsal aile kurumunu yaşatmak için tüm çabalarını ve özverilerini gösterirler. Pek tabidir ki hiçbir evlilik “bir gün gelir boşanırız” diye başlamaz. Bununla birlikte, mutluluktan çok mutsuzluk getiren ve eşlerin birbirlerinden iyice koptuğu bir evliliğin devamı taraflara/topluma faydadan çok zarar vereceğinden, böyle bir evliliğin devam ettirilmemesi tarafların gerek psikolojik gerek sosyal hayatları açısından yerinde olacaktır.